Kompas centrum Terapii

Dlaczego Kompas?

Centrum Terapii i Rozwoju Kompas

Jeżeli czujemy się zagubieni sięgamy po mapę, aby dotrzeć w bezpieczne, znane miejsce. Z mapą jest problem , ponieważ zaprowadzi Cię tam, gdzie trafił już ktoś inny. Jeśli Twoja mapa staje się bezużyteczna musisz mieć KOMPAS – to on wskaże Twoją właściwą północ, miejsce przeznaczone dla Ciebie. 

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej to zestaw ćwiczeń i czynności poprawiających i
usprawniających sposób, w jaki dziecko odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata. Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców zeświata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją.
Terapia integracji sensorycznej ma na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka, jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata.

Sala do integracji sensorycznej dla dzieci
Przyrządy do integracji sensorycznej

Ćwiczenia rozwijają również zmysł równowagi oraz zdolności psychoruchowe wspomagając tym rozwój dziecka.
Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe.
Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów.

TUS, czyli Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

Umiejętności społeczne umożliwiają każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innym.

Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.

Psycholog

Oferta zajęć z psychologiem

 • specjalistyczne badania rozwoju
 • diagnoza i terapia problemów wychowawczych
 • pomoc w trudnościach w przedszkolu (lęk separacyjny trudności adaptacyjne, mutyzm wybiórczy, agresja)
 • praca z problemami rodzinnymi (zaburzenia więzi, trudności komunikacyjne)
 •  terapia grupowa – warsztaty dla dzieci nieśmiałych, TUS

Terapia pedagogiczna (trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu)

Terapia osób ze specjalnymi trudnościami w nauce polega na usprawnianiu zaburzonych
funkcji (wzroku, słuchu i ruchu) i rozwijaniu tych, które działają bez zakłóceń, aby w ten
sposób osiągnąć pożądane efekty. Terapia jest jednak tym skuteczniejsza, im wcześniej
zostanie podjęta. Ważny jest także stopień zaangażowania ucznia, jego motywacja do pracy
oraz ilość czasu przeznaczonego na zajęcia.

Tarapia logopedyczna dla dzieci

Terapia logopedyczna, surdologopedyczna, neurologopedyczna

Terapia logopedyczna to terapia indywidualna skierowana do dzieci , młodzieży i dorosłych z
zaburzeniami mowy i wadami wymowy.
Logopedia dla dzieci i młodzieży
Zakres pomocy:
Wady wymowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna)
Zaburzenia mowy: opóźnienie rozwoju mowy, niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci i
młodzieży, niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu, mutyzm , niepłynność mówienia
Logopedia dla dorosłych:
Zakres pomocy :
Emisja głosu
Terapia wad wymowy
Terapia afazji – utrata mowy po przebytym uszkodzeniu mózgu (udar, wylew, wypadki)

Oferta dla rodziców

 • pomoc w rozwiązaniu domowych konfliktów
 • wspólne tworzenie systemu wychowawczego
 • pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka
 • badanie postaw rodzicielskich i osobowości
 • terapia relacji dziecko-rodzic
 • pomoc w przygotowaniu dziecka do posiadania rodzeństwa

Facebook

E-mail

e-mail: voxmedszkolenia@gmail.com
tel: + 48 601 987 753

Adres

Pruszkowska 48
05-830 Nadarzyn