kompass

GOTOWI DO SZKOŁY !

Dzieci trzymają się za ręce i idą do szkoły

Zapraszamy na zajęcia grupowe dzieci, które już niedługo rozpoczną naukę w klasie I Cel zajęć: przygotowanie do nauki w klasie I Program zajęć obejmuje: Doskonalenie percepcji słuchowej (analiza i synteza słuchowa). Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym i literowym. Elementy terapii ręki, w tym ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania. Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy. Doskonalenie techniki …

GOTOWI DO SZKOŁY ! Read More »

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM !

Plakat dziecka i żyrafy

Zajęcia adaptacyjne/ ogólnorozwojowe dla duetów: rodzic z dzieckiem Dla kogo: dzieci w wieku 1,5- 4 lat Cele zajęć: wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie rozwoju mowy, zdolności plastycznych, muzycznych i ruchowych ułatwienie dzieciom wejścia do grupy społecznej i nawiązywanie kontaktów rozwijanie umiejętności społecznych, wdrażanie do zgodnej zabawy, samodzielności oraz dostosowanie się do zasad panujących w …

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM ! Read More »