Plakat dziecka i żyrafy

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM !

Zajęcia adaptacyjne/ ogólnorozwojowe dla duetów: rodzic z dzieckiem

Dla kogo: dzieci w wieku 1,5- 4 lat

Cele zajęć:

 • wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie rozwoju mowy, zdolności plastycznych, muzycznych i ruchowych
 • ułatwienie dzieciom wejścia do grupy społecznej i nawiązywanie kontaktów
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy, samodzielności oraz dostosowanie się do zasad panujących w grupie
 • wymiana doświadczeń między rodzicami

Program zajęć adaptacyjnych obejmuje:

 • zabawy integracyjne umożliwiające zapoznanie się z rówieśnikami i wzbudzenie pozytywnych emocji
 • zabawy ruchowe w kole
 • zabawy z wierszykami i rymowankami
 • zabawy plastyczne
 • zabawy muzyczno – ruchowe ze śpiewem, tańcem i instrumentami muzycznymi
 • zabawy z chustą animacyjną
 • wspólne czytanie książek
 • zabawy relaksacyjne
 • gimnastyka
 • zabawy dowolne

Kiedy: poniedziałki – dokładna godzina zostanie ustalona po zebraniu się grupy

Koszt: 360 zł za miesiąc / 4 spotkania po 90 min